Letecká Škola

Aeroklub Dubnica nad Váhom má registrovanú leteckú školu a schválenú LÚSR od roku 1994. V súčasnosti je Letecká škola Aeroklubu Dubnica na Váhom schválená LÚSR ako registrované zariadenie RF na výcvik súkromných pilotov letúnov v súlade s §21. ods. (1) Leteckého zákona a v súlade s plnením požiadaviek predpisu JAR-FCL 1 v rozsahu výcvikových programov pre:

 • získanie preukazu spôsobilosti PPL(A) s triednymi kvalilfikáciami SEP(L), TMG, ULL
 • získanie a obnova triednych kvalifikácií SEP(L), TMG, ULL, MEP(L)
 • získanie triednej kvalifikácie pre viacmotorové letúne MEP(L)
 • získanie preukazu spôsobilosti PPL(H) na vrtuľníkoch Robinson R – 22, R – 44 Raven


Letové preskúšania (SKILL TEST, Proficiency check)vyžadované LÚSR pre:

 

 • získanie preukazu spôsobilosti PPL(A)
 • predĺženie a obnovu kvalifikácií SEP(L), MEP(L), TMG, ULL povereným examinátorom Dopravného úradu SR

 

Letové preskúšania (SKILL TEST, Proficiency check) vyžadované DÚ pre:

 

 • získanie preukazu spôsobilosti PPL(A)
 • predĺženie a obnovu kvalifikácií SEP(L), MEP(L), TMG, ULL povereným examinátorom Dopravného úradu SR

V rámci prevádzkovateľa SNA gen. M.R.Štefánika vykonávame špeciálne výcviky podľa schválených osnov AK-MOT:

 

a) Špeciálne výcviky pre získanie kvalifikácie:

 • vykonávanie výsadkov na lietadlách AN-2, L-60, PZL-104 Wilga,
 • vykonávanie aerovlekov na lietadlách Z-226, Z-526, Z-142, L-60, PZL-104 Wilga
 • vykonávanie leteckej akrobacie na lietadlách Z-142, Z-526
  (vyššia a vysoká pilotáž)
 • preškolovanie na iné typy letúňov
 • pre držiteľov s kvalifikáciou (FI) – výcvik pre získanie inštruktorského oprávnenia na letúne
 • L-200, AN-2, L-60, PZL-104, Z-43, Z-142, Z-526, Z-226, Z-126, Cessna C 150/152, Cessna 172, Cessna 182, Piper PA-28 Arrow, Piper Seneca, L-13SW, FOX 912 UL

b) Výcviky pre pilotov vetroňov podľa schválenej výcvikovej osnovy AK-PL:

 • základný výcvik pre získanie preukazu spôsobilosti PILOT VETROŇOV GPL(A)
 • preškolovanie na iné typy vetroňov L-13, L-23, VSO-10, St. Cirrus
 • výcvik pre získanie kvalifikácie inštruktor pre vetrone FI (GLD)
 • špeciálny výcvik pre vykonávanie akrobacie na vetroňoch (L-13, L-23) + inštruktor pre vykonávanie akrobatického výcviku na vetroňoch
 • špeciálny výcvik pre vykonávanie výsadkov ne vetroňoch
 • vykonanie periodických preskúšaní pilotov vetroňov a pilotov vetroňov v akrobatickom lietaní

Inštruktori LŠ - Vetrone
 • Marián SZABÓ st.
 • Mgr. Štefan POHANKA
 • Milan ŠOŠOVICA
 • Ľubomír MERKA
 • Jaroslav ZÁHOREC
 • Ján VARGA
 • Radoslav PAPŠO
 • Michal STRÁŇAVSKÝ
 • Miroslav PORUBČAN
Inštruktori LŠ - Letúne
 • Mgr. Štefan POHANKA
 • Marián SZABÓ st.
 • Ján VARGA
 • Radoslav PAPŠO
 • Ľubomír MERKA
Inštruktori LŠ - Vrtuľníky
 • Ing. Stanislav HUDEC
 • Ing. Vladimír KAČEROVSKÝ
 • Antonín KABELKA