2022

APRÍL

Bežné skákanie + tandemy  So-Ne 10:00

APR 10
4-WAY FS Coaching
APR 15
Miniway
APR 24
Canopy kurz I

MÁJ

Bežné skákanie + tandemy Pia od 14:00, So-Ne 09:00

MÁJ 5
Očová
MÁJ 6
Miniway
MÁJ 12
Nitra
MÁJ 15
4-WAY FS Coaching
MÁJ 20
Miniway
MÁJ 22
Speedstar tréning
MÁJ 26-27
Speedstar NG Open

JÚN

Bežné skákanie + tandemy, Pia od 12:00, So-Ne 09:00

JÚN 2
Očová
JÚN 5
Canopy kurz II
JÚN 9
Štvrtkové skákanie od 14:00
JÚN 10
Miniway
JÚN 15-18
Miro Strieblik FF Camp
JÚN 17
Igor Piatnica - Hybrid rekord
JÚN 19
2-WAY FS Coaching
JÚN 23
Nitra
JÚN 24
Štyria slepci - 4-WAY FS Fun Open

JÚL

Bežné skákanie + tandemy Pi od 12:00, So-Ne 09:00

JÚL 3
4-WAY FS Coaching
JÚL 7
Miniway
JÚL 7
Očová
JÚL 14-15
Miniway Invitational - Št: Tunel, Pia: Jumps
JÚL 16
INNHOPP 1/2022
JÚL 21-24
Miro Strieblik FF Camp HD+HU
JÚL 24
Rookie boost
JÚL 28
Nitra
JÚL 31
Canopy kurz I

AUGUST

Bežné skákanie + tandemy Pi od 12:00, So-Ne 09:00

AUG 4
Očová
AUG 7
4-WAY FS Coaching
AUG 11
Štvrtkové skákanie od 14:00
AUG 12
Miniway
AUG 19
Slavnica 4-way Clash Open
AUG - SEP 26-4
10-dňové Summer Boogie Skydive Slavnica
AUG 30-31
Miniway Camp

SEPTEMBER

Bežné skákanie + tandemy Pi od 12:00, So-Ne 09:00

SEP 2
4-WAY FS Open
SEP 3
INNHOPP 2/2022
SEP 8
Očová
SEP 16
Igor Piatnica HD Record + Miniway
SEP 18
MSR 2-WAY FS Open
SEP 21-24
Miro Strieblik FF camp
SEP 25
Canopy accuracy challenge - Open
SEP 29
Nitra

OKTÓBER

Bežné skákanie + tandemy Pi od 12:00, So-Ne 10:00

OKT 2
Canopy kurz II
OKT 6
Očová
OKT 7
Miniway
OKT 9
Canopy kurz III
OKT 20
Nitra
OKT 29
Zatváranie sezóny
OKT 31
Miniway

NOVEMBER

Bežné skákanie + tandemy So-Ne 10:00